Přihlášky VOŠIS 2020

 Čestné prohlášení (bez vyplněného prohlášení nebude umožněn vstup na konzultace/zápočty/zkoušky)
 Ochrana zdraví a provoz VOŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Vyber třídu:

VOŠIS